Sürücüler ehliyetlerini 01.01.2016 yılından başlamak üzere 5 yıl içinde yenileri ile değiştirmelidirler. Ehliyet değişimi için 15 TL harç ödemeleri gerekmektedir.Sürücü belgeleri değişimleri aşağıdaki gibi olacaktır.

 • A1 sınıfı sürücü belgeleri M ve A1 sınıfı sürücü belgesi,
 • A2 sınıfı sürücü belgeleri M, A1, A2, A ve B1 sınıfı sürücü belgesi,
 • B sınıfı sürücü belgeleri M, B1, B, D1 ve F sınıfı sürücü belgesi,
 • C sınıfı sürücü belgeleri M, B1, B, D1, C1, C ve F sınıfı sürücü belgesi,
 • D sınıfı sürücü belgeleri M, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E ve F sınıfı sürücü belgesi,
 • E sınıfı sürücü belgeleri (28/4/1997 tarihinden önce alınanlar) M, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE ve F sınıfı sürücü belgesi,
 • E sınıfı sürücü belgeleri (28/4/1997 tarihinden sonra alınanlar) M, B1, B, C1, C, D1, D ve F sınıfı sürücü belgesi,
 • F sınıfı sürücü belgeleri M ve F sınıfı sürücü belgesi,
 • G sınıfı sürücü belgeleri M ve G sınıfı sürücü belgesi olarak değiştirilir

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce alınmış ve sahibine römork takarak araç kullanma yetkisi veren sürücü belgeleri veya sürücü sertifikaları yeni sınıf sürücü belgeleri ile değiştirilirken yeni sınıfına ilave olarak “E” ibaresi eklenir. Sürücü kursuna kayıt yaptırmış olanlar için de bu fıkra hükmü uygulanır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce motorlu taşıt sürücü sertifikası sahibi olanlar ile sürücü kurslarına kayıt yaptırmış olanlar için de yukarıdaki fıkra hükümleri uygulanır.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sürücü belgesi sahibi olanlar, sürücü belgelerini belirlenen süre içerisinde değiştirinceye kadar, sahip oldukları sürücü belgesi sınıfının birinci fıkrada belirtilen karşılığı olan sınıf ile kullanılan araçları sürmeye yetkilidir.

“H” sınıfı sürücü belgeleri, engellinin kullanmaya yetkili olduğu araç cinsine göre “A” veya “B” sınıfı sürücü belgesi ile değiştirilir. Değiştirme işlemi sırasında sağlık raporu istenir. Engelli kişinin kullanacağı araçta bulunması gereken özel tertibat, Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmeliğe göre hazırlanan listeden belirlenerek kodu ile birlikte sağlık raporuna yazılır.

Sürücü belgelerinin değiştirilebilmesi için;

 • İlgililerin Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelikte belirlenen sağlık şartlarını taşımaları,
 • Adli sicillerinde, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddeleri, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarında belirtilen suçlardan hüküm giydiğine dair kayıt bulunmaması,
 • Herhangi bir nedenle sürücü belgesi geçici olarak geri alınmış ise iade edilme şartlarının gerçekleşmiş olması gereklidir.

Ehliyet Sınıfları ve Kapsamları

SINIF YETKİ YAŞ TECRÜBE KAPSAM SÜRE
M
Motorlu Bisiklet
16 10 yıl
A1
125 cc’ye kadar Motosiklet
16 10 yıl
A2
35 kw yi geçmeyen Motosiklet
18 M – A1 10 yıl
A
35 kw yi geçen Motosiklet
20 2 yıllık A2 M – A1 – A2 10 yıl
B1
4 tekerli Motosiklet
16 M 10 yıl
B
Otomobil ve Kamyonet
18 M – B1 – F 10 yıl
BE
Röomorklu Otomobil ve Kamyonet
18 B M – B – B1 – F 10 yıl
C1
7500 kg’a kadar Kamyon ve Çekici
18 B M – B – B1 – F 5 yıl
C1E
12000 kg’a kadar Kamyon ve Çekici
18 C1 M – B – BE – B1 -C1 – F 5 yıl
C
Kamyon ve Çekici
21 B M – B – B1 -C1 – F 5 yıl
CE
Römorklu Kamyon ve Çekici
21 C
M – B – BE – B1 – C – C1 – C1E – F
5 yıl
D1
Minibüs
21 B M – B – B1 – F 5 yıl
D1E
Römorklu Minibüs
21 D1 M – B – BE – B1 – D1 – F 5 yıl
D
Minibüs ve Otobüs
24 B M – B – BE – B1 – D1 – F 5 yıl
DE
Römorklu Minibüs ve Otobüs
24 D M – B – BE – B1 – D – D1 – D1E – F 5 yıl
F
Lastik Tekerlekli Traktör
18 M 10 yıl
G
İş Makinası
18 M 10 yıl